Használati feltételek -Jogi útmutatás


Ezt a honlapot a Magyar Állateledel Egyesülés és megbízott alvállalkozója üzemelteti.
A weboldalak, illetve azok tartalma kizárólag az alábbi kikötések elfogadása esetén és feltételével használhatók, ezért kérjük, szíveskedjék a Használati Feltételeket a honlap használata előtt figyelmesen elolvasni. Weboldalaink használatát ennek megfelelően annak bizonyságaként tekintjük, hogy Ön elfogadta a Használati Feltételeket.

A weboldalak használata

Ön ezennel nem kizárólagos, ingyenes és személyre szóló engedélyt kap a weboldalakon található Magyar Állateledel Egyesülés dokumentumainak és a szoftverek (továbbiakban: hozzáférhető anyagok) használatára, másolására és kinyomtatására. Ez az engedély nem vonatkozik a Magyar Állateledel Egyesülés weboldalain található képekre, valamint azokra a szoftverekre és képekre, amelyek egy harmadik fél weboldalain találhatók és a Magyar Állateledel Egyesülés weboldalairól hypertext hivatkozással érhetők el.
A weboldalak a Magyar Állateledel Egyesülés tulajdonát képező dokumentumokat, szoftvereket és képeket tartalmaz. A Magyar Állateledel Egyesülés saját belátása szerint és előzetes írásos tájékoztatás nélkül bármikor megváltoztathatja a weboldalak tartalmát. Ön nem jogosult a weboldalak, illetve a Magyar Állateledel Egyesülés által hozzáférhetővé tett anyagok (képek, szövegek, szoftverek, stb.) átalakítására, megváltoztatására, módosítására vagy adaptálására. A felhasznált anyagoknál, pl. sajtóanyag és más közlemények, statisztikák felhasználásakor jelölje meg a honlapra való hivatkozást.
Szerzői jogok. Ön elismeri, hogy a Magyar Állateledel Egyesülés logo a Magyar Állateledel Egyesülés védjegye. A jelen feltételek semmi esetben sem értelmezhetők úgy, hogy Önnek a Magyar Állateledel Egyesülés szóhoz és bármilyen jogot vagy érdekeltséget biztosítanánk.
E weboldal teljes tartalma, úgy, mint a szövegek, képek, audio-vizuális anyagok, logok, védjegyek, mind a Magyar Állateledel Egyesülés tulajdonát képezik, ezek bármilyen felhasználása és csak a Magyar Állateledel Egyesülés előzetes engedélyével történhet. Email: info@allateledelgyartok.hu

Garanciavállalás

A Magyar Állateledel Egyesülés nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos, hiba- vagy vírusmentes lesz. A weboldalakon található minden információ kizárólagosan tájékoztató jellegű, ezek tartalmáért a Magyar Állateledel Egyesülés nem vállal Önnel szemben sem kifejezetten, sem közvetetten felelősséget. A weboldalakon hozzáférhető anyagok semmilyen körülmények között nem szolgálhatnak alapot, vagy nem képezhetik hivatkozás tárgyát a Magyar Állateledel Egyesüléssel szembeni bármilyen igény vagy követelés érvényesítéséhez, továbbá a Magyar Állateledel Egyesülés semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a weboldalak, vagy a hozzáférhető anyagok használatából származó Önt ért veszteségért vagy kárért.

Linkek harmadik fél weboldalaihoz

A Magyar Állateledel Egyesülés weboldalai tartalmaznak hypertext hivatkozással elérhető linkeket harmadik fél weboldalaihoz. Ezen linkek az Ön kényelmét szolgálják, a Magyar Állateledel Egyesülés harmadik fél weboldalait, valamint az azokhoz kapcsolódó további linkeket nem vizsgálja felül, azok tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. A weboldalakon megadott linkeket Ön saját felelősségére használja.

Általános jogi megjegyzés.

Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy a Használati Feltételekben benne foglalt bármely feltételt érintő vita esetében Magyar Állateledel Egyesülésnek jogában áll az igényét a Fővárosi Bíróság előtt érvényesíteni, amely bíróság a vita eldöntése, illetve az ebben a Használati Feltételekben foglalt kikötések értelmezése során a magyar jogszabályokat fogja alkalmazni.
Ha a Használati Feltételekben megfogalmazott jogi útmutatásunkkal kapcsolatban kérdése van, kérjük, forduljon a weboldalak tulajdonosához Magyar Állateledel Egyesüléshez, az info@allateledelgyartok.hu e-mail címen.